AgiPad 2 je druhou generací našich podložek. Zachovává všechny vlastnosti předchozí generace s několika významnými vylepšeními.

1. Do řídící jednotky lze připojit jednu podložku samostatně ale i dvě podložky naráz. To umožňuje uživateli větší variabilitu použití díky možnosti kombinací různých velikostí podložek.
2. Volba módů tréninku. Můžete si zvolit jestli chcete aby se dvě připojené podložky chovaly jako jedna velká (při dotyku zazní pouze jeden tón). Nebo si můžete zvolit aby každá podložka hlásila dotyk samostatně (každá svým tónem).
3. AgiPad 2 je nyní možné bezdrátově propojit s odměňovačem Treat & Train.

!!! Varianta AgiPad 2 - LITE nemá možnost propojení s odměňovačem Treat & Train, je proto cenově dostupnější.