AgiPad v1.1 Manuál

Obsah balení:

1 x Dotyková Podložka
1 x Řídící Krabička
1 x Cestovní obal
1 x Propojovací kabel
3 x AA baterie (vložené v řídící krabičce)
1 x tento manuál

Příprava:
1. Vyjměte AgiPad Podložku a Krabičku z cestovního obalu.
2. Přiložte Podložku na překážku v oblasti zóny* a pevně utáhněte popruhy pod překážkou.
3. Propojte AgiPad Podložku a Krabičku propojovacím kabelem: **
   1. Konektor tvaru “L” připojte do zdířky na straně Podložky (Obr. 1)
   2. Konektor tvaru “I” připojte do zdířky na straně Krabičky (Obr. 2)
4. Krabičku zavěste za horní popruh pod překážkou.

* DŮLEŽITÉ: AgiPad byl vyvinut, vyladěn a testován pro použití na překážce. Jiné použití je možné, ale není zaručené.

** POZOR: Propojovací kabel je osazen standardním audio konektorem JACK. Nezapojujte Podložku do žádného jiného zařízení než Řídící Krabičky AgiPad. Stejně tak nepřipojujte k Řídící Krabičce jiné zařízení než AgiPad Podložku. Takový postup může vést k nepředvídatelnému chování nebo k poškození produktu.

Fig.1

Fig.2

Start:
1. Přepněte hlavní vypínač krabičky do polohy „I“ – zapnuto
2. Kalibrace optimální citlivosti AgiPadu
   1. Během prvních 10 vteřin po zapnutí se dotkněte horní dotykové plochy Podložky a jemně přitlačte.
   2. Uslyšíte specifický zvuk oznamující úspěšnou kalibraci. *
3. Podle potřeby nastavte hlasitost zvuku otočným knoflíkem.

* RADA 1: Pro maximální citlivost se naopak během kalibrace podložky nedotýkejte. Po uplynutí 10 vteřin se kalibraci ukončí, ohlásí se stejným specifickým zvukem a AgiPad bude pokračovat s maximální citlivostí.

* RADA 2: Pro nejlehčí pejsky (méně než 3 kg) doporučujeme provést kalibraci přímo s nimi nebo ponechat maximální citlivost.

* POZOR:  Maximální citlivost v případě těžších psů může vést k chybnému vyhodnocení způsobenému vibracemi překážky.

Na co si dát pozor:

 • Řídící Krabička není vodotěsná. Chraňte před deštěm například zavěšením pod překážku.
 • Podložce nevadí malé množství vody na povrchu (lehký déšť). Větší množství vody (ponoření v kaluži) způsobí dočasnou nefunkčnost Podložky. Pro obnovení funkčnosti podložku důkladně vysušte. Dlouhodobé ponoření Podložky ve vodě nebo jiné tekutině může mít vliv na její životnost. Proto se snažte podobným situacím zabránit.
 • Po skončení tréninku nezapomeňte AgiPad vypnout. Výrazně tím prodloužíte životnost baterií.

Chraňte přívodní kabel proti poškození

 • Uchopte pevnou zástrčku kabelu mezi prsty (Obr. 3)
 • Netahejte za kabel (Obr. 4)
 • Nelámejte kabel (Obr. 5)

Fig.3

Fig.4

Fig.5

One-Beep-Per-Run
Funkce One-Beep-Per-Run zajišťuje, že AgiPad signalizuje pouze první dotyk v běhu. Funkce One-Beep-Per-Run snižuje možnost vícenásobného pípnutí způsobeného dvěma nebo více kroky na podložce v jednom běhu, což by mohlo zmást vás i vašeho psa.

POZNÁMKA: Pokud zkoušíte AgiPad prstem, ujistěte se, že počkáte alespoň 0,5 sekundy než se podložky znovu dotknete.

Upozornění a oznámení

Chyba připojení Podložky

 • Tři klesající zvukové signály, chyba je připomínána každých 10 sekund
 • Důvod: Signál mezi Podložkou a Řídicí Krabičkou byl ztracen nebo nebyl detekován.
 • Řešení: 
  - Ujistěte se, že je kabel dobře zapojen do zásuvek JACK jak na straně Krabičky, tak na straně Podložky. 
  - Tato chyba je nevratná, proto restartujte Řídící Krabičku.

Chyba signálu

 • Tři vysoké tóny pípnutí, chyba je připomínána každé 3 sekundy.
 • Důvod: Snímaný signál se dostal mimo přijatelný rozsah. To se stává například ve chvíli, kdy se Podložka namočí.
 • Řešení:
  - Nejprve se pokuste vysušit Podložku kouskem suché látky. Zaměřte se především na švy a okraje Podložky. Pokud je úroveň vlhkosti nízká, AgiPad
    oznámení zruší a vy můžete pokračovat v tréninku.
  - Pokud je vlhkost vysoká, oznámení bude pokračovat. V takovém případě sejměte Podložku z překážky, přemístěte ji na suché místo a nechte ji  důkladně
     proschnout, než ji znovu použijete.
  - Pokud je chyba zjištěna během doby kalibrace (10 sekund po spuštění), je chyba nevratná. V případě, že chybové podmínky odezní, zvukové oznámení
     bude ukončeno. AgiPad se však v tomto případě nezotaví a je nutné provést restart.

Údržba

 • Povrch Podložky čistěte ručně vlhkým hadříkem. Velké namočení například ponořením v lázni způsobí, že Podložku musíte před příštím použitím důkladně vysušit. Zároveň může mít vliv na její životnost.
 • POZOR: Nepokoušejte se AgiPad prát v automatické pračce nebo jiným způsobem než popsaným v tomto dokumentu. Mohlo by dojít k nevratnému poškození.
 • Pro prodloužení životnosti AgiPadu, doporučujeme podložku skladovat v rozvinutém stavu.